Bliv medlem af Frederikskirken og støt det kirkelige, kulturelle og sociale arbejde blandt danskere i Paris. Med et mindstebridrag på 45 € om året kan du få stemmeret til generalforsamlingen og indflydelse på kirkens dagligdag og fremtid.

Er du skattepligtig i Frankrig? 

... kan du få skattefradrag for dit bidrag til kirken. Du kan trække 66% af bidraget fra i skat, det betyder, at et bidrag på 100 euros reelt kun koster dig 34 euros. Fradraget trækkes direkte i den franske skat og ikke i indkomsten som i Danmark. Kirkekontoret udsteder kvittering til brug for det franske skattevæsen, når du til indmeldelsesblanketten vedlægger en frankeret svarkuvert.

Er du skattepligtig i Danmark? 

... kan du vælge at overføre din kirkeskat til Frederikskirken. Det koster ikke ekstra, til gengæld har det stor betydning for os. Vi hjælper gerne med papirarbejdet. Du kan finde blanketten for begæring om fritagelse for betaling af kirkeskat i Danmark ved at klikke her , eller henvende dig til kirkekontoret på kirkekontor@frederikskirkenparis.dk eller på tel: +33 (0)1 42 89 66 46. Blanketten sendes til præsten. 

Hent og print her