Formand

Ib Christian Pedersen
Tlf: +33 (0)6 67 44 98 61
icp@advokater.fr

Næstformand

Ulla Smidt
 

Øvrige medlemmer

Anders Toft
Ann Grønborg
 Christian Geertsen 
Gitte Delcourt
Dorthe Boby-Skovhuus

Linda Tange Perronet
Tina Lévêque

Suppleanter
Jens Jacobsen
Lykke Rahtkens

Kirkerådet holder møde ca. hver fjerde uge.
Kirkerådet har blandt andet ansvar for at fastsætte rammerne for kirkens arrangementer, ansætte kirkens personale og styre kirkens økonomi.
Du kan have indflydelse på kirkens arbejde ved at stille op til kirkerådet eller ved at stemme til den årlige generalforsamling i marts.
Kun medlemmer af kirken har stemmeret.