Hvad er barnets navn?

I danske kirker både ude og hjemme har vi tradition for dåb som en fin og meningsfuld begyndelse på barnelivet. Men hvad enten man bliver døbt som barn eller voksen, giver dåben et fundament at stå på og bliver et udtryk for, at Gud og mennesker hører sammen.

I Frederikskirken finder dåb som regel sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste. Dåben og en forberedende samtale aftales med præsten, der kan kontaktes på pastor@frederikskirkenparis.dk.

Inden dåben afleveres:
Fødselsattest (acte de naisance) på barnet
Forældrenes dåbsattester og evt. vielsesattest 
Navn og adresser på 2-5 faddere, som skal være døbt

Der forventes en donation på 90 €, som går til kirkens arbejde.

   Næste gudstjeneste