Læge i Paris

Hvis du skal til en praktiserende læge i Paris, kan ungkontoret anbefale lægecentret Cosem , som har centre i det 8., 9., 14. og 19.arrondissement. Se adresserne på de forskellige centre nederst på denne hjemmeside.

Fordelen ved dette lægecenter er, at du kan møde op uden en aftale. Du henvender dig i receptionen, og beder om at få et "rendez vous" med en praktiserende læge ("Médecin générale"). Det koster 23 euro for en konsultation og de fleste læger taler engelsk (dog tales der måske ikke engelsk i receptionen, men de forstår dig, hvis du bare siger "c'est pour rendez vous avec un médecin générale"). Du betaler med det samme i receptionen enten med kort eller kontant, og får derefter et stykke papir, hvorpå der er skrevet lægens navn, lokalenr., etage og dit patientnr. Derefter venter du i et venteværelse på den pågældende etage indtil dit patientnr. dukker op på skærmen sammen med lægens navn.

I lægecentret kan du også finde tandlæger, scanningscenter, speciallæger, et laboratorium for blodprøver osv. Det er rigtig smart, at det er samlet på ét sted, så du ikke skal ud i byen og lede, hvis du bliver henvist til fx. en speciallæge eller til en scanning. Normalt går det hurtigt at få en tid ved en speciallæge i Frankrig - ofte er der under en uges ventetid, så det er meget mere effektivt end i Danmark. En konsultation hos en speciallæge koster normalt omkring 70-80 euro og scanninger omkring 100 euro. Hvis du har en henvisning, bliver cirka 75 procent af udgifterne betalt af sygesikringen.

Sygesikring

Som EU-borger kan du få udstedt et EU-sygesikringsbevis ved din hjemkommune, inden du rejser til Paris - eller få det eftersendt, hvis du allerede er hernede uden kortet. Beviset erstatter den gamle E-111 blanket. Læs mere om det blå sygesikringskort ved at følge linket her. Du kan læse information om brugen af det blå sygesikringskort i Frankrig ved at følge linket her. 

Sygesikringen bliver selvfølgelig kun betalt gennem lovligt, deklareret arbejde. Hvis du arbejder sort og dermed  ulovligt, skal du være opmærksom på, at der ikke vil være nogen forsikring, hvis du glider på gulvet eller brækker armen i arbejdstiden. Du vil naturligvis kunne få armen i gips, men har ikke krav på, at din arbejdsgiver betaler et eventuelt hospitalsophold og løn under sygdom.

Forsikring

Hvad enten du er dækket af et EU-sygesikringsbevis eller Sécurité Sociale, skal du være opmærksom på, at disse kun er sygesikringer.

Forsikringer der dækker ansvar og tyveri, skal du selv tegne. Desuden skal du være opmærksom på, at ovennævnte forsikringer dækker efter franske regler om sygesikring. Det vil sige, at hvis du bliver syg og hellere vil behandles i Danmark, skal du selv betale hjemtransport. Desuden dækkes franskmænd ikke 100 %, men ca. 75 % af den offentlige sygesikring. Hvis du vil tegne en forsikring, bør du først undersøge om din egen eller dine forældres forsikring dækker, mens du er i Frankrig (nogle forsikringer dækker de første tre måneder i udlandet).

Generelt om betaling  

Hvis du får brug for at gå til læge eller til tandlæge i Frankrig, skal du i første omgang selv betale for konsultation og medicin. På medicinpakkerne sidder nogle klistermærker, som skal sættes på recepten, inden du søger om at få pengene refunderet, - spørg eventuelt om hjælp på apoteket. Hvis du skal til (tand-)læge, skal du sikre dig, at lægen er med i den offentlige sygesikringsordning, da du ellers risikerer ikke at kunne få pengene refunderet.

Bemærk, at lægerne har meget forskellige priser for en konsultation, og sygesikringen dækker kun den officielt fastsatte tarif, som er på ca. 20-30 €. Det vil sige, at hvis du selv søger efter læger, skal du huske at spørge dem om, hvorvidt de er indskrevet i det offentlige system eller er private. De billigste læger er "conventionné i secteur 1". Hvis det er secteur 2 eller 3, kan konsultationerne koster op mod 50-100 euro. 

Du er naturligvis velkommen til at henvende dig til ungdomsrådgiveren, hvis du har andre spørgsmål i forbindelse med sygdom på mail ungkontor@frederikskirkenparis.dk eller telefon +33 (0)9 51 13 82 31.

Husk "feuilles de soins"

VIGTIGT! Hvis du skal have pengene tilbagebetalt af din danske sygesikring, skal du huske at bede om et "feuilles de soins ", som er en form for kvittering for betalingen.
Du skal også gemme alle former for henvisninger og recepter, samt klistermærker fra medicinpakker, hvis du vil have det tilbagebetalt af forsikringen. 
Hvis du har et fransk sygesikringskort fra den offentlige sygesikring (Carte Vitale), skal du vise dette, og så trækker de automatisk den procentdel, som sygesikringen betaler, så du kommer til at betale cirka 6 euro i stedet for de 23 euro.  

AKUT HJÆLP

Hvis du skal have akut lægehjælp eller ikke er i stand til at tage til lægen, kan du ringe efter en SOS Médécin, som kommer hjem til dig. For at få fat på dem, skal du ringe til "36 24".
For en ambulance er det "15", og politiet kan du få fat på ved at ringe "17".
Brandstationen kan du få fat på ved at ringe "18".
Derudover kan du som i Danmark også ringe "112" i nødsituationer.