Frederikskirken er en privatfinansieret kirke

Kirkens økonomi er meget forskellig fra en dansk sognekirkes. Frederikskirken er en privatfinansieret kirke tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker, hvilket betyder, at Økonomien hviler hovedsageligt på brugerbetaling, medlemsskab og indsamlinger.

Kirkeministeriet finansierer hvert år ca. 20% af Frederikskirkens udgifter, og de resterende midler stammer fra menigheden selv, ikke mindst fra kirkens årlige julebasar , hvor mange fast- og "løstboende" danskere giver en stor hånd med.

Driftsudgifterne er mange på ét så levende sted som Frederikskirken. Udover de kirkelige aktiviteter er der mange sociale og kulturelle arrangementer. Frederikskirkens dejlige rammer - en stor bygning lige bag Danmarkshuset på Avenue des Champs Elysées - kræver løbende vedligeholdelse. I efteråret 1998 blev kirken genindviet efter en lang og grundig renovering finansieret af danske fondsmidler.

Der er medlemskab med et mindstebidrag på 45 € årligt. Vær solidarisk med din kirke og kontakt en af kirkens medarbejdere for at høre nærmere om medlemsskabet. Alle kan dog frit benytte sig af kirkens tilbud uanset, om man medlem eller ej.

Ønsker man derudover at støtte kirkens arbejde, kan man sende et bidrag til kirkens præst eller til kirkekontoret, og ønsker man en kvittering til det franske skattevæsen sendes den gerne. Betaler man skat i Danmark, er det muligt at få overført sin kirkeskat til Frederikskirken - en god og nem måde at støtte Frederikskirkens arbejde på.

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) virker på folkekirkens grund og betjener som sådan danskere under ophold i udlandet. De enkelte menigheders vedtægter bestemmer retningslinjerne for denne betjening.

Hent og print her