Meld dig som frivillig - vi har brug for dig!

Julebasaren er en fantastisk mulighed for at møde nye og gamle venner i Paris og blive en del af kirkens frivillige Team Julebasar, der sammen skaber rammerne for dansk julehygge, når den er allerbedst!

Kirken er økonomisk afhængig af julebasaren, og dermed er vi også dybt afhængige af, at frivillige vil bruge deres tid, kræfter og talenter på at sikre, at vi kan være kirke-, kultur- og forsamlingshus for danskere i Paris og omegn resten af året.

Så kom frit frem og skriv til ungdomsrådgiveren på ungkontor@frederikskirkenparis.dk , hvis du vil være en del af det fantastiske team af frivillige. Det kan både være i ugen op til julebasaren og i løbet af selve julebasaren. 

Opgaverne som frivillig kan blandt andet være hjælp til boder, opvask, bordafrydning, garderobe og rengøring. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det, så vi har brug for så mange hjælpende hænder som overhovedet muligt! 

Som afslutning på julebasaren afholdes en stor julefrokost for alle de frivillige om søndagen - en oplagt mulighed for at komme i julestemning!