Fra barn til ung

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben, en gentagelse af Guds løfte om fællesskab og følgeskab. Det er en stor og vigtig beslutning på tærsklen til ungdommen at ville leve sit liv i det lys. 

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Frederikskirken én til to gange om måneden, fra september til maj, omkring emner som: Hvad vil det sige at være kristen, hvordan tænker og taler vi om Gud, og hvilken plads har troen og tvivlen i vores hverdag? 

Undervisningen tilbydes til alle unge i 13-15-års alderen. Det kræver, at konfirmanden er døbt eller bliver det inden korfirmationen at kunne deltage i konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationen afholdes hvert år til Pinse

Undervisning, materiale m.m. koster 100 €.

Kontakt præsten på pastor@frederikskirkenparis.dk for flere informationer.
Indskrivning til konfirmation sker efter en gudstjeneste i september. Følg med i kalenderen

   Kommende aktiviteter