Den rituelle afsked

Ved ønske om en begravelse/bisættelse/mindegudstjeneste i forbindelse med et dødsfald kontaktes kirkens præst. I den forbindelse kan gudstjenesten foregå i Frederikskirken eller en anden kirke/kapel på både dansk og fransk.
Nedenstående vejledning er en hjælp til alle danskere, som enten kommer ud for, at én af deres nærmeste dør, eller som gerne vil vide om regler og procedurer i forbindelse med dødsfald, begravelse eller bisættelse.

Når der sker et dødsfald, er det vigtigt, hurtigt at:

Kontakte en læge med henblik på ligsyn og udskrivelse af en dødsattest​
Kontakte en bedemand
Kontakte præsten ved den danske kirke i Paris 
– såfremt det er afdødes ønske, at der holdes en kirkelig ceremoni

Lægen

Ved et dødsfald skal man først og fremmest sørge for at få en dødsattest (certificat de décès), som udstedes af lægen/sygehuset/politiet. Sker dødsfaldet i hjemmet, skal man hurtigst muligt tilkalde en læge, som efter et ligsyn udfærdiger attesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, bliver attesten automatisk udleveret. Skyldes dødsfaldet en ulykke eller f.eks. selvmord, skal politiet (Le Commissariat de Police eller La Gendarmerie) straks kontaktes, som herefter udfylder dødsattesten.

Bedemanden

De franske begravelsesfirmaer (Pompes Funèbres) tager sig af alt det praktiske i forbindelse med et dødsfald. Hos dem bestilles urnen og kisten, som findes i mange varianter og prisniveauer – dog sjældent i hvid – og de sørger for at fremskaffe de nødvendige dokumenter fra afdødes bopælskommune og/eller en tilladelse fra Préfecturen, som skal bruges, hvis kisten eller urnen skal transporteres til Danmark. Bedemanden tager sig betalt for at fremskaffe alle dokumenterne.

Man skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på både pris og service fra begravelsesfirma til begravelsesfirma, men man skal forvente, at prisen for bedemandens ydelser (kiste, iklædning af ligklæder, transport af kisten, afhentning af urnen, fremskaffelse af dokumenter, opbevaring i kølerum osv.) nemt løber op i 2.000€ til 4.000€, hvilket stort set er det samme som prisen på en almindelig begravelse i Danmark.

De dokumenter, bedemanden kan hjælpe med at fremskaffe, er henholdsvis en anmeldelse af dødsfald og en ansøgning om begravelsestilladelse.

Anmeldelse af dødsfald

Ligesom i Danmark er det i Frankrig de pårørendes pligt at anmelde dødsfaldet til myndighederne (déclaration du décès). Man kan selv anmelde dødsfaldet på det lokale rådhus, men normalt vil det være noget som bedemanden tager sig af. Som udgangspunkt skal anmeldelsen foretages inden for 24 timer fra dødsfaldet. Sker dødsfaldet på et sygehus, sørger sygehuset for at anmelde dødsfaldet direkte til afdødes bopælskommune.

Anmelder man selv dødsfaldet, skal følgende dokumenter medbringes:

    • Eget identitetskort (pas eller kørekort)
    • Dødsattesten (certificat de décès), som er udfærdiget af lægen eller politiet.
    • Afdødes ID-kort, fødselsattest, vielsesattest og eller «le livret de famille», såfremt disse dokumenter er tilgængelige

Ansøgning om begravelsestilladelse

Der kan ikke foretages en kremation eller begravelse, før man har fået fat i en begravelsestilladelse (permis d’inhumation/permis de crémation). Tilladelsen er bedemanden behjælpelig med at fremskaffe, men man kan også selv fremskaffe den fra rådhuset i afdødes bopælskommune.

Kistelukning

Det er for de pårørende muligt at se den afdøde en sidste gang inden kisten lukkes. Det kan enten være i hjemmet, hvor kisten gerne må stå indtil begravelsen/kremationen på sygehuset (som har særlige rum til dette formål ) eller hos bedemanden, hvis denne har et sådan indrettet rum.

I Danmark er det normalt bedemanden, der sørger for at lukke kisten. I Frankrig er det kun en offentlig embedsmand eller politiet, som må lukke og herefter forsegle kisten efter at afdødes identitet endnu engang er fastslået og dødsattesten har været forelagt. Forseglingen må tidligst finde sted 24 timer efter dødsfaldet. Bedemanden sørger for, at de relevante myndigheder kan forsegle kisten lige efter familien har set afdøde en sidste gang.

Bisættelsen eller begravelsen aftales med bedemanden og med præsten ved den danske kirke i Paris, hvis man ønsker en ceremoni. 

Præsten

Når der efter et dødsfald ønskes en kirkelig handling, bedes man hurtigst muligt kontakte præsten, som gerne bistår med råd og vejledning.

Enhver begravelses- eller bisættelsesceremoni ved Frederikskirken i Paris følger Folkekirkens ritualer for begravelser og bisættelser. Det vil sige, at der synges salmer, holdes begravelsestale og foretages jordpåkastelse. Ceremonien kan foregå på dansk og fransk.

Kontakt præsten på pastor@frederikskirkenparis.dk eller tlf. nr. 01 42 56 12 84 for yderligere informationer.

   Næste gudstjeneste