Sprogskole

I Paris findes der et utal af sprogskoler, som tilbyder kurser af forskellig karakter til forskellige priser og af forskellig kvalitet. Eftersom du oftest skal betale en større sum for undervisningen, er det værd at bruge lidt tid på at undersøge, hvad du reelt modtager for pengene. Besøg derfor mindst et par skoler, før du melder dig ind i et sted. Faciliteterne er ikke altid, som brochurerne lover. Høje priser garanterer ikke nødvendigvis høj kvalitet.

Følgende kriterier bør du overveje, når du vælger skole:

  • Afstand mellem hjem og skole
  • Holdenes størrelse (især hvis du går efter at lære at talebedre fransk)
  • Undervisningens indhold (om mundtligt eller skriftligt fransk vægtes højst, om undervisningen er baseret på lærebøger, aviser, læsning af klassiske værker, om der er meget grammatik osv.)
  • Undervisningsformen (om der fx er meget gruppearbejde, tavleundervisning, præsentationer el.lign.)
  • Undervisningstiden (om den passer med dine arbejdstider
  • Endelig er prisen selvfølgelig en meget afgørende faktor – vær herunder opmærksom på, om der betales indskrivningsgebyr eller ej. Hvis du senere bliver ked af at gå på skolen og gerne vil flytte til en anden, får du nemlig ikke dit indskrivningsgebyr tilbage.

Ved indskrivning på de fleste skoler skal du medbringe:

  • Pas
  • 2-3 pasbilleder
  • Som oftest penge til betaling af hele kursusbeløbet (evt. også til indskrivnings- og eksamensgebyr)
  • På nogle skoler (bl.a. på Sorbonne og Institut Catholique) skal du også medbringe studentereksamensbevis eller dåbsattest oversat til fransk
  • Hvad der helt præcist skal medbringes, varierer fra skole til skole – se nærmere på deres hjemmesider

Beskrivelser og adresser på de forskellige sprogskoler

Det er desværre ikke alle år, at vi modtager evaluering af alle sprogskoler. Derfor har vi bedre kendskab til og mere opdateret feedback på nogle skoler end andre.

Priserne ligger generelt på ca. 150 – 250 €. pr. måned for 6 - 8 timers undervisning om ugen. På nogle af skolerne skal man også regne med bogkøb for omkring 20-30 €.

De fleste skoler vil bede dig om at tage en sprogtest, inden du begynder på kurset med henblik på at kunne placere dig på det rigtige hold niveaumæssigt. På næsten alle skolerne kommer der udgifter til bøger oven i prisen, ligesom det koster ekstra, hvis du vil afslutte skoleforløbet med en eksamen.

Cours Municipaux pour adultes (CMA) 

La Mairie de Paris

Hjemmeside: https://www.paris.fr/cma

På La Mairie de Paris  (rådhuset) tilbyder man sprogkurser for udlændinge (CMA – ”cours municipaux pour adultes”). Man kan vælge mellem ekstensive kurser (om aftenen) eller intensive kurser (om dagen). Der er også forskellige niveauer. 

Tilmelding foregår online: https://www.paris.fr/cma. Der er indskrivning fra slut august til starten af september, og på grund af den lave pris skal man melde sig til hurtigt

Undervisningens indhold:  Lige meget fokus på mundtligt og skriftligt fransk (afhængigt af det valgte kursus)

Undervisningsform:  Gruppearbejde, tavleundervisning, grammatikøvelser, mundtlige præsentationer og mundtlige øvelser

Antal elever:  15-20 pr. hold

Kursisterne er typisk ældre end på mange af sprogskolerne (gennemsnitligt 30 år)

Kurser:  4 timer pr. uge (60 timer i alt)

Priseksempel:  140 € for 2 x 2 timer pr. uge (60 timer i alt)

Indskrivning/Start:  For efteråret indskrivning i slut august-start september. For foråret indskrivning i slut januar

Indskrivningsgebyr:  Der betales for kurset ved indskrivning online

Bemærkninger:  Skolen tilbyder ikke øvrige sociale aktiviteter. Lokalerne er typisk lidt slidte og kvaliteten af undervisningen varierer fra lærer til lærer, til gengæld er det billigt i forhold til andre skoler

Ecole L’Etoile

38 boulevard Raspail, 75007 Paris, tlf. 01 45 48 00 05

Hjemmeside : https://www.ecole-letoile.com

Fra denne skole er der primært kommet gode tilbagemeldinger: God undervisning i fine lokaler med gode lærere på hold med max. 15 elever

Undervisningens indhold:  Lige meget fokus på skriftligt og mundtligt fransk

Undervisningsform:  Gruppearbejde, spil/lege, mundtlige øvelser, tavleundervisning, mundtlige præsentationer og grammatikøvelser

Antal elever:  Ca. 15 elever pr. hold 

Kurser:  6 timer pr. uge + 4 timers lektier

Priseksempel:  410 € for tre måneder

Indskrivning/Start:  De fleste kurser begynder i starten af hver måned

Indskrivningsgebyr:  50 €

Bemærkninger:  Skolen arrangerer ikke sociale aktiviteter for dens elever. Alt foregår på fransk – uanset niveau og inden påbegyndelse af kurset afholdes en test for at indplacere eleven på det rigtige hold

Mulighed for eksamen/diplom

Ecole France Langue

2, rue de Sfax, 75116 Paris, tlf. 01 45 00 40 15  

Hjemmeside : www.france-langue.fr

Vi har mange evalueringer på denne skole, hvor nogle giver skolen rigtig god feedback mens andre har været mindre tilfreds. Særligt det intensive kursus med 20 timer pr. uge får god kritik

Skolen har både en afdeling ved Triumfbuen og ved Notre Dame

Undervisningens indhold:  Grammatik, mundtligt og skriftligt fransk, lille hovedvægt på det mundtlige. Der er også 1 1/2 times undervisning i civilisation (à la samfundsfag) inkluderet i prisen

Undervisningsform:  Tavleundervisning, grammatikøvelser, mundtlige præsentationer, oplæsning og gruppearbejde

Antal elever:  5-15 elever pr. hold. Dog har skolen nogle år fået kritik for, at holdene er større end lovet

Kurser:  Au pair kurser med 6, 8, 12 eller 14 timers undervisning om ugen. Alle timer ligger formiddag eller eftermiddag. Også kurser lørdag formiddag. 15-20 elever pr. hold. 

Indskrivning/start : Året igennem

Priseksempel:   1 trimester med 6 timer om ugen koster 400 €, hvis man betaler det fulde beløb ved kursusstart. Bøger kommer oveni (ca. 30 €)

Indskrivningsgebyr:   30 € 

Bemærkninger:  Mange sociale aktiviteter og god stemning, og særligt skolens ”atelier” (ekstra time efter den almindelige undervisning) bliver fremhævet som god

Mulighed for eksamen/diplom

Campus Langues Paris

7 rue Duvergier, 75019 Paris, tlf. 01 40 05 92 42

Hjemmeside: https://www.campuslangues.com

Fra denne skole er der kommet blandede tilbagemeldinger. Skolen får bl.a. kritik for store niveauforskelle på samme hold samt blandet tilfredshed med lærerne

Undervisningens indhold:  Lige meget fokus på mundtligt og skriftligt fransk 

Undervisningsform:  Mundtlige øvelser, tavleundervisning, grammatikøvelser

Antal elever:  Ca. 15 elever pr. hold. Der kan dog løbende komme nye elever på holdet, hvilket kan være forstyrrende og skabe store niveauforskelle eleverne imellem

Kurser:  Skolen tilbyder forskellige kurser; 6, 10 eller 20-25 timer pr. uge

Priseksempel:  470 € for tre måneder med 6 timer pr. uge

Indskrivning/Start:  De fleste kurser begynder i starten af hver uge

Indskrivningsgebyr:  50 €

Bemærkninger:  Skolen arrangerer forskellige sociale aktiviteter

Mulighed for eksamen/diplom

Institut de Langue Française

3, avenue Bertie-Albrecht, 75008 Paris, tlf. 01 45 63 24 00

Hjemmeside:  www.ilf-paris.fr

En skole med god atmosfære, fine lokaler og gode lærere, men med blandet kritik

Undervisningens indhold :

Både mundtligt og skriftligt fransk samt grammatik, men især fokus på det mundtlige. Hvad der lægges vægt på afhænger dog af den specifikke underviser

Undervisningsform:  Undervisningen består af tavleundervisning, spil/lege, oplæsning, grammatikøvelser samt mundtlige øvelser

Antal elever:  Ca. 10 pr. hold, dog har der nogle år været kritik af alt for store hold – men dette varierer meget

Kurser:  4-20 timer om ugen, dag og aften fra 8 morgen til 20.30. Tilbyder også specielle au pair-kurser på alle niveauer

Indskrivning/start:  Hver mandag

Priseksempel:  8 timer om ugen i 8 uger koster 680 €. Man opnår rabat, hvis man køber kurser over længere perioder. 1000 € for 6 timer pr. uge i 6 måneder.

Indskrivningsgebyr:  45 €

Bemærkninger:  Skolen, som ligger tæt på Den danske Kirke, har tidligere fået blandet kritik – dog senest (forår/sommer 2016) overvejende positiv kritik. Den negative kritik har været givet på baggrund af især mange lærer- og elevskift, samt at nye elever kan starte hver eneste mandag. Det sidste bevirker, at læreren konstant kan starte forfra i undervisningen. Skolen arrangerer ikke sociale aktiviteter 

Mulighed for eksamen/diplom

L’Atelier 9

34, rue de Trévise, 75009 Paris, tlf. 01 42 46 70 19

Hjemmeside : www.latelier9.com

Denne skole har kun modtaget god kritik. Det er en meget fleksibel skole, hvor man selv kan vælge hvor meget, man vil komme, og hvornår det passer en bedst. 

Undervisningens indhold:  Særligt fokus på mundtligt fransk og grammatik

Undervisningsform:  Tavleundervisning, spil/lege, mundtlige øvelser og grammatikøvelser

Antal elever:  Max. 9 personer pr. hold

Kurser:  Mange forskellige at vælge imellem ; både intensive på 20 timer pr. uge, aftenkurser eller dagsundervisning. Specielle au pair kurser. Gode intensivkurser, som foregår om formiddagen og lørdagskurser  

Indskrivning/start : Start hver måned

Priseksempel:  Semi-intensivt kursus med to timer om dagen (40 timer om måneden) + 4 ateliers i sprog og kultur (6 timer) koster 545 € for 4 uger. Undervisningsmateriale er inkluderet i prisen

Indskrivningsgebyr:  Intet

Bemærkninger:  Der er gratis internetadgang i pauserne, og der er kaffe til fri afbenyttelse. Underviserne er unge og meget motiverende og kompetente, dog kan der forekomme skift mellem underviserne. Man kan også tage timer i fransk madlavning, køkken, ost- og vinsmagning, litteratur, skrivning, historie og drama. Skolen tilbyder bolig hos fransk familie. Rigtig god kritik, men flere mener, at efter fire måneder på skolen, er det tid til nye udfordringer og andre kurser

Mulighed for eksamen/diplom

Langue Appart’

10, rue Gambay, 75011 Paris, tlf. 01 43 38 90 57 

Hjemmeside: http://www.langueappart.fr/fr/home/

Fra denne skole er der kommet mange positive tilbagemeldinger: God undervisning med dygtige lærere i fine lokaler med god atmosfære på små hold med max. 10 elever

Undervisningens indhold:  Fokus på mundtligt fransk og grammatik

Undervisningsform:  Mundtlige øvelser, spil/lege og tavleundervisning

Antal elever:  Max. 10 elever pr. hold. Der kan dog løbende komme nye elever på holdet, hvilket kan være lidt forstyrrende

Kurser:  Skolen har gode intensive kurser i dagstimerne, 4 dage om ugen i 4 uger. Aftenkurser 2 timer 2 aftener pr. uge.

Priseksempel:  Intensivt kursus i en måned (20 timer pr. uge) koster 900 €. Aftenkursus med 2 x 2 timer pr. uge i 4 uger koster 240 €

Indskrivning/Start:  De fleste kurser begynder i starten af hver måned

Indskrivningsgebyr:  Der betales 100 € i indskrivningsgebyr, som trækkes fra det endelige beløb ved kursets afslutning

Bemærkninger:  Skolen formidler også bolig til sine elever samt arrangerer forskellige sociale aktiviteter

Mulighed for eksamen/diplom

Cours de civilisation Française de la Sorbonne 

47 rue des Ecoles, 75005 Paris, tlf.: 01 40 46 22 11 

Hjemmeside : www.ccfs-sorbonne.fr

Seneste evalueringer fra 2016

Sorbonne Universitetet har en afdeling med sprogundervisning for udlændinge, som giver et godt grundlag, hvis du ønsker at læse fransk senere. 

Undervisningens indhold:  Meget grammatik, fonetik og skriftligt fransk, mange lektier og dygtige undervisere, der kræver noget af eleverne. Lidt mindre mundtligt fransk (afhænger af kursus og niveau) Sorbonne tilbyder også kurser, hvor der udelukkende er fokus på mundtligt fransk, hvilket har fået rigtig god kritik.

Undervisningsform:  Fokus på tavleundervisning, grammatikøvelser, mundtlige præsentationer og gruppearbejde

Antal elever:  Holdenes størrelser varierer meget afhængig af tidspunktet på året, men der er typisk 15-20 deltagere pr. hold

Kurser : De fleste kurser er på 12 timer om ugen og derover, men der findes også aftenkurser på 6 timer/ugen

Indskrivning/start : Varierer afhængigt af kursets opstart

Priseksempel:  12 timer om ugen i 12 uger: 1950 €. 6 timer om aftenen pr. uge i 12 uger med undervisning i skriftligt/mundtligt fransk samt fonetik: ca. 900 €

Indskrivningsgebyr:  60 € 

Bemærkninger:  Blandet kritik fra elever på forskellige niveauer, men overvejende meget positive anmeldelser. Den negative kritik går særligt på, at der ikke bliver lagt meget vægt på det mundtlige, samt at undervisningslokalerne kan være nedslidte. Skolen arrangerer forskellige sociale og kulturelle aktiviteter ved siden af undervisningen såsom museumsbesøg og udflugter.

Kurserne afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve

Institut Catholique de Paris

21, rue d'Assas, 75270 Paris, tlf. 01 44 39 52 68

Hjemmeside : www.icp.fr/fr/International/Apprenez-le-francais-au-coeur-de-Paris

Seneste evalueringer fra 2016

Institut Catholique tilbyder kurser, der niveaumæssigt er på højde med Sorbonnes kurser. Skolens kurser koster også cirka det samme som Sorbonnes kurser.

Undervisningens indhold : Seriøs undervisning med meget hjemmearbejde. Mulighed for mange forskellige hold: fransk sprog (skriftligt og mundtligt), udelukkende mundtligt fransk, udelukkende skriftligt fransk, herudover mulighed for at tage geografi-, mode-, film-, sangklasser osv. Der bliver lagt lige stor vægt på det mundtlige, det sproglige og grammatikken, og det er nogle virkelig dygtige lærere. Ikke så meget vægt på fonetikken.

Undervisningsform:  Fokus på gruppearbejde, tavleundervisning og mundtlige præsentationer

Antal elever:  15-20 elever pr. hold

Priseksempel:  1 semester (15 uger) med 9 timer om ugen koster 1500€ (inkl. indskrivningsgebyr)

Indskrivning/Start:  Afhænger af kursus (se skolens hjemmeside)

Indskrivningsgebyr:  98 € for et år

Bemærkninger:  Skolen arrangerer ikke sociale aktiviteter

Mulighed for eksamen/diplom

Alliance Française de Paris

101, Bd. Raspail, 75006 Paris, tlf. 01 42 84 90 00

Hjemmeside : www.alliancefr.org

Seneste evalueringer fra 2016

Undervisningens indhold:  Lige meget fokus på mundtligt og skriftligt fransk samt grammatik, dog ikke så meget på fonetik (udtale)

Undervisningsform:  Undervisningen veksler mellem gruppearbejde, grammatikøvelser, mundtlige præsentationer og øvelser

Antal elever:  Ca. 10 elever pr. hold, dog max. 20

Kurser:  Der er mulighed for mange forskellige kurser samt undervisning både dag og aften. Der tilbydes både intensive og ekstensive kurser fra 4-20 timer pr. uge

Indskrivning:  Året rundt, ugen op til den ønskede start 

Priseksempel:  9 timers undervisning pr. uge (i minimum to uger) koster 236 €

Indskrivningsgebyr:  55 €

Bemærkninger:  Skolen har fået meget fin kritik igennem årene. Skolen formidler også bolig til sine elever og tilbyder en række sociale aktiviteter ved siden af undervisningen

Mulighed for eksamen/diplom

La Clef, Saint-Germain-En-Laye

46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye, tlf. 01 39 21 54 90 

Hjemmeside: http://www.laclef.asso.fr/activites-french-course.php

Seneste evalueringer fra 2016

Fra denne skole har vi kun én evaluering, men den er til gengæld positiv

Undervisningens indhold:  Lige meget fokus på mundtligt og skriftligt fransk samt grammatik

Undervisningsform:  Gruppearbejde, grammatikøvelser, mundtlige øvelser

Antal elever:  Max. 15 elever pr. hold 

Kurser:  Skolen tilbyder et kursus med 3 x 2 timers undervisning (mandag, tirsdag og torsdag) pr. uge som følger skoleåret. Kurset er særligt henvendt til au pairs, der har fri i dagstimerne

Priseksempel:  Pris for ikke-au pairs er 1920 € for et år, for au pairs er prisen 1655 €

Indskrivning/Start:  De fleste kurser begynder i starten af hver måned

Indskrivningsgebyr:  20 €

Bemærkninger:  Skolen arrangerer også forskellige sociale og kulturelle aktiviteter

Mulighed for eksamen/diplom

   @ungiparis