Cand.mag. til undervisning i dansk og historie søges til Lycée International 

Den 24. marts 2020

Til vores gymnasieklasser søger Den Danske Sektion pr. 1. september 2020 en dygtig, engageret og initiativrig cand. mag., der kan undervise i dansk og historie fra 1.g til 3.g. 

Vi har brug for en sød og motiveret ny kollega med mod på nye udfordringer i Parisområdet. Har du lyst til at arbejde i et spændende internationalt skolemiljø, så er det måske netop dig, vi gerne vil have som kollega.

Lycée International er beliggende i Saint-Germain-en-Laye, 20 km vest for Paris. Skolen har 14 internationale sektioner, heriblandt en dansk sektion med ca. 55 elever. I Den Danske Sektion underviser vi fra 1. klasse til 3.g i sprog og litteratur samt historie efter danske læreplaner i alt 6 timer om ugen pr. klassetrin. Elevernes øvrige undervisning foregår i de franske stamklasser. 

Vi søger en fagligt dygtig og motiverende medarbejder med gode samarbejdsevner. Da vi er en lille sektion, værdsætter vi fleksibilitet og disponibilitet. Kendskab til fransk er en fordel, men ingen betingelse.

Den Danske Sektion tilbyder enestående udfordringer til dig, der har lyst til at arbejde med dansk sprog, historie og kulturforståelse i et spændende multikulturelt skolemiljø.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Har du lyst til at høre mere om skolen og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionsleder Margrethe Rønnow pr. e-mail: sectiondanoise@gmail.com eller  telefon +33 (0)6 18 43 02 97.

Du kan finde mere information om Den Danske Sektion på vores hjemmeside www.sectiondanoise.dk

Ansøgninger vil blive behandlet løbende med ansøgningsfrist mandag d. 4. maj.

Send din ansøgning vedlagt eksamenspapirer, CV og udtalelser til ovenstående e-mail eller pr. post til Section Danoise du Lycée International, 2 bis rue du Fer à Cheval, FR-78105 Saint-Germain-en-Laye Cedex.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

                                                                                                                                                                                        


 

Praktikophold v. Den Danske Ambassade i Paris Den 18. februar 2020

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Paris.

Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Ambassaden kan tilbyde seks praktikpladser i følgende afdelinger:

Desuden er der mulighed for praktikophold ved de danske OECD- og UNESCO-delegationer i Paris.

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af 5 eller 6 måneders varighed, enten fra september til og med januar eller fra februar til og med juli. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikanterne på ambassaden og OECD-delegationen arbejder på ambassaden i det 16. arrondissement. Praktikanten på den danske UNESCO-delegationen har arbejdsplads i UNESCO’s hovedkvarter i det 7. arrondissement. 

Kvalifikationer

Minimum afsluttet grunduddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af uddannelsen. Gode franskkundskaber. IT på brugerniveau. Til praktikopholdet på OECD- og UNESCO-delegationerne lægges vægt på gode engelskkundskaber.

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. kr. 3.000 pr. måned  til opholdsudgifter. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, f.eks. i La Cité Universitaire de Paris.

Ansøgning

CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, med tydelig angivelse af ønsket afdeling, og sendes til ambassaden enten via  e-mail i samlet PDF-fil til parambjob@um.dkeller pr. post til:

Ambassade Royale de Danemark
77, avenue Marceau
F-75116 Paris
Frankrig

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er den 26. februar 2020 angående praktikopholdene 1. september 2020 - 31. januar 2021

Din annonce støtter kirken

Det koster 15 € / 110 DDK at annoncere gennem Den Danske Kirke.
Annoncen sendes via mail/post, og pengene betales kontant i kirken, sendes på en check eller overføres via netbank til: 

Frederikskirken, DDK i Paris
HSBC
IBAN:  FR76 3005 6006 8706 8771 8979 210
SWIFT:  CCFRFRPP

NB! Mærk overførslen "annonce til Den Danske Kirke", og send kopi af overførslen og annoncetekst til ungkontor@frederikskirkenparis.dk.

Ophavsret: