Ungdomsrådgiver i Frederikskirken søges

 

Ungdomsrådgiver i Frederikskirken søges

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) søger en ungdomsrådgiver, der vil bo og arbejde centralt i Paris fra den 1. september 2024 eller snarest derefter for en toårig periode.

 

Arbejdet består i:

• Varetagelse af det alsidige ungdomsarbejde i Den Danske Kirke i Paris, bl.a. med generel vejledning af personlig eller praktisk karakter til au pairs, studerende og arbejdende unge før og under deres ophold i Paris 

• Opbygning af netværk for og med unge

• Planlægning og gennemførelse af kulturelle og sociale arrangementer, herunder ugentlige tirsdagsaftener, diverse introarrangementer og 1-2 årlige udflugter

• Udvikling af aktiviteter for studerende samt aktiviteter på tværs af generationer

• Koordinering af frivillige, bl.a. i forbindelse med kirkens årlige julebasar

• Informations- og kommunikationsarbejde med hjemmeside, kirkeblad, Facebook og Instagram

• Ledelse af onsdagsskole/børnehave og tre ugentlige undervisningstimer, hvilket indebærer at være ansvarlig for at organisere børnehavens og skolens aktiviteter (læseplaner, børnehaveaktiviteter, diverse events i forbindelse med kirkelige højtider etc.) i samarbejde med børnehaveassistenterne og de øvrige lærere. Ansvarlig (sammen med økonomi-assistenten) for det administrative i institutionerne (tilmelding, betaling, kontakt til forældre etc.)

• Deltagelse i kirkens løbende arbejde, vagter, sekretæropgaver etc. 

 

Stillingen er:

• En 37-timers stilling

• Af to års varighed

• Aflønnet med ca. kr. 31.000 pr. måned + pension

 

Vi tilbyder:

• En toværelses lejlighed i centrum af Paris i samme bygning som kirken til symbolsk husleje (der er bopælspligt)

• Gode arbejdsforhold i et team af ansatte og frivillige

• Mulighed for at sætte eget præg på stillingen

Vi forventer, at du:

er udadvendt, fleksibel, kreativ og initiativrig med et organisationstalent samt gode SoMe kundskaber
har kendskab til forenings- og ungdomsarbejde
har kendskab til fransk


Der er flere informationer om Frederikskirken, arbejdet og aktiviteterne på kirkens hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kirkens præst, Malene Bendtsen, i Paris på e-mail: pastor@frederikskirkenparis.dk og tlf.: +33 688488808

og hos DSUKs udlandsprovst Selma Ravn i København på e-mail sr@dsuk.dk og +45 7026 1828.

Ansøgningsfrist er den 30. april 2024.

Ansøgning inkl. CV og relevante dokumenter sendes til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk. 

Hvis du vedlægger dokumenter med personfølsomme oplysninger som cpr.nr. etc., bedes du sende hele din ansøgning via dette link.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20 i København.
 

 

 

 

 

 

   Kommende aktiviteter